بهان آرا - سوالات

  • آیا ورق ام دی اف گرانتر از ورق گلس است.

    خیر ورق ام دی اف ازان تر هست. و براحتی قابل استفاده است و تنوع زیادی دارد